Технологии и практики при подземен добив и минно строителство

Осма национална научно-техническа конференция с международно участие

Срокът за получаване на докладите се удължава до 15.08.2022

Deadline for papers submission is extended to 15.08.2022

Крайний срок получения докладов продлен до 15.08.2022

Файл за регистрация Покана